Принтери Втора Употреба

Реновирани цветни и монохромни лазерни принтери с едностраннен или двустраннен печат. Мрежови принтери. Кратко използвани.